Mi a BalatonNET?

A BalatonNET felekezetközi, keresztény találkozó minden korosztály számára. Kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk. Programjaink között minden korosztály megtalálja a neki megfelelőt. A BalatonNET szervezője a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) BalatonNET munkacsoportja.

​A BalatonNET egy “könnyűszerkezetes” találkozó. Ez azt jelenti, hogy mindenki maga gondoskodik a szállásáról és étkezéséről a neki megfelelő módon. A szervezőcsoport a programot állítja össze, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Öt nap a Balaton partján. Legyen szó egyéni csendesnapokról, családi nyaralásról, baráti társaságok találkozójáról, közösségi megmozdulásról, a Balaton-NET családbarát programja minden korosztály számára egyaránt lehetővé teszi a lelki megerősödést és a testi felfrissülést.

A találkozó fő hangsúlya az erőteljes és kiegyensúlyozott bibliatanítás. Célunk, hogy a részvevők aktuális témákban, felkészült tanítóktól nyerjenek bibliai ismeretet és látást. A tanítás célja az életet formáló találkozás Isten Igéjével az imádat és imádság környezetében. A tanítók választásában alapvető szempont az Igéhez való ragaszkodás, a felkészültség és a széles körben elismert tanítói ajándék.

​Minden hívőt és érdeklődőt szeretettel várunk, aki lelki életében felfrissülésre vágyik az Ige hallgatása, az imádat élménye és a közösség ereje által!

​A Balaton-NET rugalmas keretek között zajlik. Részt vehetünk az egész találkozón, de akár egy napra is érdemes „leugorni”. Jó lehetőség nagyobb közösségek, akár egész gyülekezetek részére is a közös részvételre.

A bibliai tanításnak nagy a dinamikája, hiszen ilyenkor találkozik Isten nagy erejű Igéje és Isten szintén nagy erejű Szentlelke a néppel, amely Őt imádja. Életek változnak meg olyankor, amikor a tanítás hallgatása közben az ember Urával találkozik. A keresztény ember és az egyház számára egyaránt a Biblia a legalapvetőbb erőforrás. Ha nem a Szentírás áll egyéni és gyülekezeti életünk középpontjában, akkor a gyülekezetek nem fognak fejlődni, és az ébredés is csupán hiú ábránd marad… A Biblia az a közeg, amelyben személyesen találkozhatunk Jézussal…

Jonathan Lamb

A BalatonNET célja

Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, Ő a Genezáret-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye õt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot.

Lukács 5:1-3

Erőteljes és kiegyensúlyozott bibliatanítás – ez a találkozó fő hangsúlya. Célunk, hogy a részvevők aktuális témákban, felkészült tanítóktól nyerjenek bibliai ismeretet és látást. A tanítás célja az életet formáló találkozás Isten Igéjével az imádat és imádság környezetében. A tanítók választásában alapvető szempont az Igéhez való ragaszkodás, a felkészültség és a széles körben elismert tanítói ajándék.

Aktuális és jelentős témák – Minden találkozónak van egy kiemelt témája, amely köré rendeződnek a tanítások és a program különböző elemei is. Ennek megválasztásában szempont az egyház, azon belül is az egyének aktuális és jelentőséggel bíró kérdései, amelyekben széles körben alkalmazható bibliai látásra és útmutatásra van szükség.

Nemzetközi és felekezetközi – Célunk, hogy a találkozó a különböző felekezetekben széles körben vonzó és elérhető legyen, akár a környező és távolabbi országok keresztényeinek is. A nemzetközi hangsúly megvalósítását az Euro-Keswick Partnership, mint keret biztosítja, de emellett támaszkodunk a nemzeti Evangéliumi Alianszokra és a különböző nemzetközi missziós szervezetekre.

Felfrissülés családbarát környezetben – A helyszín megválasztása, és a program egyaránt támogatja, hogy a résztvevők (családok és egyedülállók, gyülekezeti és baráti közösségek) az Istennel való közösségükben megerősödve, lelkileg felfrissülve, testileg kipihenve, élményekben gazdagon térhessenek haza. A különböző korosztályok számára tartalmas, a találkozó céljaival harmonizáló korosztályos programokat biztosítunk.

A BalatonNET hangsúlyai

A BalatonNET elsődleges céljának a hívők és egész gyülekezeti közösségek lelki életének elmélyítését tekinti. Ennek érdekében a Szentírás körültekintő megértését és alkalmazását kívánja elősegíteni, miközben a következőkre helyezi a hangsúlyt:

  • Jézus Krisztus Úr – Mindenkit arra biztat, hogy életét egyéni és közösségi viszonylatban egyaránt Jézus Krisztus uralma alatt élje.
  • Átformálódó élet – A bennünk lakó Szentlélek erejére támaszkodva átformálódjunk, és gyümölcsöző életet éljünk.
  • Evangélizáció és misszió – Az evangélium széleskörű képviseletére, a misszió előmozdítására biztat határainkon innen és túl.
  • Tanítványság – Hozzájárul, hogy felkészült tanítványként képviseljük Krisztust a szentségben, szolgálatban és áldozatkész életben.
  • Egység – Látható módon megjeleníti az evangéliumi hívők egységét.

Felekezetközi mottónk

A találkozó tiszteletben tartja a különböző felekezetek identitását, és törekszik arra, hogy hű maradjon az általánosan elfogadott és gyakorolt felekezetközi együttműködési normákhoz. Olyan lelkületet kíván tükrözni, és olyan formákat kíván választani, amelyben a lehető legszélesebb körből jövő testvéreink is átélhetik Isten személyes megszólítását.