ISTEN ÜNNEPE

2018. augusztus 22-26.

Részletek hamarosan…

Addig is: felkerültek a 2017. évi BalatonNET anyagai a Médiatárba!

Kedves Testvérem!

A BalatonNET szervezőcsapata folyamatosan dolgozik a találkozó tartalmi/szellemi és technikai fejlesztésén. Idén készült el új holnapunk, továbbá megújult a Médiatár, ahová az előző évek hanganyagai is felkerültek – igyekszünk évről évre jó sáfárként gondozni a BalatonNET ügyét.

Az elmúlt években nagy teljesítményű projektort béreltünk a balatonszemesi tornacsarnokba, a dalszövegek, előadói üzenetek kivetítésére. A terem mérete és a tetőn elhelyezkedő (nem árnyékolható) bevilágító ablakok miatt a fényes augusztusi napokon rendkívül nagy fényerőre van szükség ahhoz, hogy a szöveg, a kivetített kép/videó jól  látható legyen. Úgy tapasztaltuk, hogy az elmúlt években bérelt 8000 lumenes projektor teljesítménye is kevésnek bizonyult erre a feladatra. Ezért szeretnénk most egy használt, 18.000 lumenes ipari projektort vásárolni nagyon kedvező áron, amely azon túl, hogy jobb láthatóságot biztosít a vetített képi üzenetnek, évről évre megtakarítást is jelent majd a találkozó költségvetésében, sőt egyházi rendezvényekre kedvezményesen bérbeadva, akár a BalatonNET megvalósulását is támogathatja majd.

Ahhoz, hogy a következő hónapokban ezt a projektort meg tudjuk vásárolni, ezzel a levelünkkel  céltámogatást hirdetünk meg a projektor megvásárlására.

A projektor ára 1.1 MFt, ami egy új projektor árához képest, és az eszköz újszerű állapotához viszonyítva, rendkívül kedvező.

Kérjük, hogy amennyiben szeretné támogatni a projektor megvásárlását, küldje támogatását a találkozót szervező Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) bankszámlájára – ami az OTP Bank 11706016-20464132 számú számlája – „BalatonNET projektor” közleménnyel.

Köszönjük értékes hozzájárulását a BalatonNET megvalósításához!

a BalatonNET munkacsoport nevében:

Kapocs Attila és Horváth István

Előadók

Idei fő előadónk Varga György.

Előadásai minden délelőtt 10 órakor kezdődnek.

Programok

Válassz szabadon a „beülős”, vagy bármilyen más, családi, vízparti programlehetőség közül!

Szemináriumok

Déltől egy óráig változatos témákban, kisebb csoportokban, interaktív módon hangzanak el tanítások felkészült előadóktól.

Helyszínek

A Reich Károly iskola területén, a baptista imaházban és a Balaton partján zajlanak a programok.

Mi a BalatonNET?

A BalatonNET felekezetközi, keresztény találkozó minden korosztály számára. Kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk. Programjaink között minden korosztály megtalálja a neki megfelelőt.

A Balaton-NET elsődleges céljának a hívők és egész gyülekezeti közösségek lelki életének elmélyítését tekinti.

A találkozó tiszteletben tartja a különböző felekezetek identitását, és törekszik arra, hogy hű maradjon az általánosan elfogadott és gyakorolt felekezetközi együttműködési normákhoz. Olyan lelkületet kíván tükrözni, és olyan formákat kíván választani, amelyben a lehető legszélesebb körből jövő testvéreink is átélhetik Isten személyes megszólítását.

Légy Te is rész az egészben!

Legyél Te is a 2018-as BalatonNET önkéntese! Az alábbi területeken van szükségünk segítőkre: tolmácsolás-fordítás, orvosi-ápolói jelenlét, fizikai munka (pakolás, szállítás, sátorállítás-bontás, teremrendezés, rendrakás, takarítás), technikai szolgálatok (villanyszerelés, fény-és hangtechnika, videozás, fotózás, vetítés), biztonság (éjjeli őr, teremfelügyelő, biztonsági őr, épületfelelős); imaháttér (rendszeres ima évközben, imakör a találkozó alatt), rendező (információs pult, regisztráció, ajtónálló, hosztesz), és még sok minden (beleértve a saját ötleteidet is).

Kritériumok: rugalmasság, szolgálatkészség, engedelmesség, megbízhatóság, önállóság, rendezett kapcsolatok, rendezett lelki élet és gyülekezeti háttér.

Legyél áldás és légy áldott!

A BalatonNET önkéntesek munkája révén, adakozásokból valósul meg. Nem szedünk be regisztrációs díjat, hogy az anyagi helyzetétől függetlenül mindenki eljöhessen és áldást nyerhessen. A szolgálók jellemzően tiszteletdíj nélkül szolgálnak, a szervezők önkéntesként végzik a dolgukat. A költségeink viszont még így is milliós összegekre rúgnak, ami egy ekkora rendezvény esetén teljesen normális. A helyzet egyszerű és Biblikus: Isten áldásokkal szolgál Feléd a Tallkozón keresztül, Téged pedig arra kérünk, adakozással szolgálj Őfelé, hogy a Találkozó anyagi háttere biztosított legyen.

Mivel a szervezés előbb zajlik, mint az adakozás, a BalatonNET-nek előbb vannak kiadásai, mint bevételei. Ezért kérünk fontold meg, hogy évközi rendszeres adománnyal járulsz hozzá a következő évi Találkozó megszervezéséhez. Ehhez szükséges információkat honlapunkon találsz.

Isten sokasítsa meg mindazok aratását, akik erre a munkájára vetettek!

Imádkozz a BalatonNET-ért!

Ahhoz, hogy a BalatonNET megvalósulhasson, rengeteg emberi és anyagi erőfeszítésre van szükség. De ez önmagában mit sem ér, ha nincs meg az imaháttér. „Mert aki kér, az kap. (Mt 7,8)” és mert „nem test és vér ellen van hadakozásunk…(Ef 6,12)”. Kérjük, a Találkozó alatt minden nap imádkozzatok védelemért, áldásokért, az utazók biztonságáért, azért, hogy Isten kenete legyen a szolgálatokon és a lebonyolításon, Istentől jövő üzenetekért, minden jelenlévő épüléséért, szabadulásokért, megtérésekért, a szolgálókért, önkéntesekért, szervezőkért, a szívek adakozásra való megnyílásáért, és mindazért, amit Isten a szívetekre helyez! Legyetek Ti is imaharcosok azért, hogy megvalósulhasson közöttünk Isten tökéletes akarata!

Kapcsolódás

Egy országokat, akár földrészeket is összekötő olaj-, vagy gázvezeték létesítése igen hosszú ideig tart és rendkívül költséges. Mivel azonban hosszú távon sok szempontból is kiválóan megtérül, hajlandóak vagyunk rááldozni a különböző szinteken rendelkezésünkre álló időt, pénzt és energiát. Amikor reményünk van egy nagyobb jó elérésére, akkor igazán nagy befektetésekre, kimondottan áldozatokra is hajlandóak vagyunk. Nagyon körültekintőeknek kell lennünk azonban, amikor döntéseket hozunk, hiszen az ilyen gazdasági jellegű döntéseink rendkívüli kockázatot is hordozhatnak. Egy olajvezeték rendkívül sérülékeny lehet, akár a környezeti kitettség, akár a gazdasági vagy politikai helyzet változásai és ennek egy-egy adott helyre vonatkozó következményei tekintetében.

Talán még az ilyen nagy volumenű dolgoknál is értékesebbek, összetettebbek és odafigyelést, finomhangolást igénylők a személytől-személyig érő kapcsolataink.

Miért van az, hogy némely esetben csak akkor döbbenünk rá egy kapcsolat valódi értékére és számunkra fontos voltára, amikor azt elveszítjük? Talán már átéltük azt, amikor egy számunkra fontos ember, a házastársunk, egy gyermekünk, az egyik szülő, testvér vagy egy nagyon jó barát kilép ebből a földi létből és rádöbbenünk, hogy ezzel lezárult minden további lehetőségünk irányában a szeretetünk kimutatására, tiszteletünk, nagyrabecsülésünk kifejezésére…

Idei BalatonNET-ünk témája a kapcsolódás. Milyen az Istenünkhöz, házastársunkhoz, családunkhoz, gyülekezetünkhöz, testvéreinkhez és felebarátainkhoz, munkatársainkhoz és ehhez a megsebzett világhoz való viszonyulásunk? Milyen a hozzájuk fűződő kapcsolatunk tartalma, minősége és mélysége? Ennek átgondolásában és a jó irányú változások munkálásában szeretnénk segítséget nyújtani testvéreinknek evangéliumi találkozónk különféle alkalmain.

Az Úr Jézus nevében köszöntjük a BalatonNET résztvevőit és kívánjuk mindannyiunk számára a Vele való kapcsolatunk megerősödését, a Hozzá való hűségünk és szeretetünk növekedését!

Horváth István, az Evangéliumi Aliansz főtitkára

A BalatonNET
a Keswick Fellowship találkozók
családjának tagja