Idén az Élet-vezetés témáját járjuk körül, vagyis azt, hogy mit tanít Isten az Ő igéjében életvezetésről, gyakorlatias dolgokról, hogy az életünk kiteljesedhessen és ne rossz döntések és rossz életvezetési szokások csapdájában vergődjünk.

Terveink szerint szó esik majd időbeosztásról, pénzkezelésről, tehetség gondozásáról, kapcsolatokról, fontos döntéshelyzetekről, tanácsadásról és tanácskérésről, gyermekek életre neveléséről, hűségről, örök értékekről, fogyasztói társadalomról.

A részletek fokozatosan kerülnek ki a facebookra és a honlapra.

Mindenkit szeretettel várunk augusztus 21 és 25. között Balatonszemesen!

Előadók

Idei fő előadónk Varga György.

Előadásai minden délelőtt 10 órakor kezdődnek.

Programok

Válassz szabadon a „beülős”, vagy bármilyen más, családi, vízparti programlehetőség közül!

Szemináriumok

Déltől egy óráig változatos témákban, kisebb csoportokban, interaktív módon hangzanak el tanítások felkészült előadóktól.

Helyszínek

A Reich Károly iskola területén, a baptista imaházban és a Balaton partján zajlanak a programok.

Időpont

Előadó neve

Téma

szerda este

Pető Albert

Minden az Úré!

csüt de

Püski Dániel

Bizalom Istenben

Csüt este

Izsák Norbert

Tanácsadás, tanácskérés, döntés

Péntek de

Szilágyi Zsolt

Örök értékek szerint élni

Péntek este

Somody Imre

Munka a hívő életében

szombat de

Pafkó Tamás

Becsületesség

szombat este

Durkó Albert

adakozás

vasárnap de

Győri János Sámuel

megelégedettség

A dicsőítést az Érdi Pünkösdi (Késői Eső) Gyülekezet dicsőítő csoportja fogja vezetni.

A szemináriumok témái és előadói hamarosan megjelennek.

Mindenkit szeretettel várunk!

Mi a BalatonNET?

A BalatonNET felekezetközi, keresztény találkozó minden korosztály számára. Kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk. Programjaink között minden korosztály megtalálja a neki megfelelőt.

A Balaton-NET elsődleges céljának a hívők és egész gyülekezeti közösségek lelki életének elmélyítését tekinti.

A találkozó tiszteletben tartja a különböző felekezetek identitását, és törekszik arra, hogy hű maradjon az általánosan elfogadott és gyakorolt felekezetközi együttműködési normákhoz. Olyan lelkületet kíván tükrözni, és olyan formákat kíván választani, amelyben a lehető legszélesebb körből jövő testvéreink is átélhetik Isten személyes megszólítását.

Légy Te is rész az egészben!

Legyél Te is a 2018-as BalatonNET önkéntese! Az alábbi területeken van szükségünk segítőkre: tolmácsolás-fordítás, orvosi-ápolói jelenlét, fizikai munka (pakolás, szállítás, sátorállítás-bontás, teremrendezés, rendrakás, takarítás), technikai szolgálatok (villanyszerelés, fény-és hangtechnika, videozás, fotózás, vetítés), biztonság (éjjeli őr, teremfelügyelő, biztonsági őr, épületfelelős); imaháttér (rendszeres ima évközben, imakör a találkozó alatt), rendező (információs pult, regisztráció, ajtónálló, hosztesz), és még sok minden (beleértve a saját ötleteidet is).

Kritériumok: rugalmasság, szolgálatkészség, engedelmesség, megbízhatóság, önállóság, rendezett kapcsolatok, rendezett lelki élet és gyülekezeti háttér.

Legyél áldás és légy áldott!

A BalatonNET önkéntesek munkája révén, adakozásokból valósul meg. Nem szedünk be regisztrációs díjat, hogy az anyagi helyzetétől függetlenül mindenki eljöhessen és áldást nyerhessen. A szolgálók jellemzően tiszteletdíj nélkül szolgálnak, a szervezők önkéntesként végzik a dolgukat. A költségeink viszont még így is milliós összegekre rúgnak, ami egy ekkora rendezvény esetén teljesen normális. A helyzet egyszerű és Biblikus: Isten áldásokkal szolgál Feléd a Tallkozón keresztül, Téged pedig arra kérünk, adakozással szolgálj Őfelé, hogy a Találkozó anyagi háttere biztosított legyen.

Mivel a szervezés előbb zajlik, mint az adakozás, a BalatonNET-nek előbb vannak kiadásai, mint bevételei. Ezért kérünk fontold meg, hogy évközi rendszeres adománnyal járulsz hozzá a következő évi Találkozó megszervezéséhez. Ehhez szükséges információkat honlapunkon találsz.

Isten sokasítsa meg mindazok aratását, akik erre a munkájára vetettek!

Imádkozz a BalatonNET-ért!

Ahhoz, hogy a BalatonNET megvalósulhasson, rengeteg emberi és anyagi erőfeszítésre van szükség. De ez önmagában mit sem ér, ha nincs meg az imaháttér. „Mert aki kér, az kap. (Mt 7,8)” és mert „nem test és vér ellen van hadakozásunk…(Ef 6,12)”. Kérjük, a Találkozó alatt minden nap imádkozzatok védelemért, áldásokért, az utazók biztonságáért, azért, hogy Isten kenete legyen a szolgálatokon és a lebonyolításon, Istentől jövő üzenetekért, minden jelenlévő épüléséért, szabadulásokért, megtérésekért, a szolgálókért, önkéntesekért, szervezőkért, a szívek adakozásra való megnyílásáért, és mindazért, amit Isten a szívetekre helyez! Legyetek Ti is imaharcosok azért, hogy megvalósulhasson közöttünk Isten tökéletes akarata!

Kapcsolódás

Egy országokat, akár földrészeket is összekötő olaj-, vagy gázvezeték létesítése igen hosszú ideig tart és rendkívül költséges. Mivel azonban hosszú távon sok szempontból is kiválóan megtérül, hajlandóak vagyunk rááldozni a különböző szinteken rendelkezésünkre álló időt, pénzt és energiát. Amikor reményünk van egy nagyobb jó elérésére, akkor igazán nagy befektetésekre, kimondottan áldozatokra is hajlandóak vagyunk. Nagyon körültekintőeknek kell lennünk azonban, amikor döntéseket hozunk, hiszen az ilyen gazdasági jellegű döntéseink rendkívüli kockázatot is hordozhatnak. Egy olajvezeték rendkívül sérülékeny lehet, akár a környezeti kitettség, akár a gazdasági vagy politikai helyzet változásai és ennek egy-egy adott helyre vonatkozó következményei tekintetében.

Talán még az ilyen nagy volumenű dolgoknál is értékesebbek, összetettebbek és odafigyelést, finomhangolást igénylők a személytől-személyig érő kapcsolataink.

Miért van az, hogy némely esetben csak akkor döbbenünk rá egy kapcsolat valódi értékére és számunkra fontos voltára, amikor azt elveszítjük? Talán már átéltük azt, amikor egy számunkra fontos ember, a házastársunk, egy gyermekünk, az egyik szülő, testvér vagy egy nagyon jó barát kilép ebből a földi létből és rádöbbenünk, hogy ezzel lezárult minden további lehetőségünk irányában a szeretetünk kimutatására, tiszteletünk, nagyrabecsülésünk kifejezésére…

Idei BalatonNET-ünk témája a kapcsolódás. Milyen az Istenünkhöz, házastársunkhoz, családunkhoz, gyülekezetünkhöz, testvéreinkhez és felebarátainkhoz, munkatársainkhoz és ehhez a megsebzett világhoz való viszonyulásunk? Milyen a hozzájuk fűződő kapcsolatunk tartalma, minősége és mélysége? Ennek átgondolásában és a jó irányú változások munkálásában szeretnénk segítséget nyújtani testvéreinknek evangéliumi találkozónk különféle alkalmain.

Az Úr Jézus nevében köszöntjük a BalatonNET résztvevőit és kívánjuk mindannyiunk számára a Vele való kapcsolatunk megerősödését, a Hozzá való hűségünk és szeretetünk növekedését!

Horváth István, az Evangéliumi Aliansz főtitkára

A BalatonNET
a Keswick Fellowship találkozók
családjának tagja